Koolitused

2020 märts-september Hatha, vinyasa, yin õpetajate koolitus

Hatha vinyasa

 1. moodul 13.-15. 03, R 15-18; L 10.00-17.00, P 10.00-16.15
 2. moodul 17.-19.04, R 15-18; L 10.00-17.00; P 10.00-16.15
 • Hatha jooga kvaliteedid Hatha Yoga Pradipikast tänase päevani.
 • Hatha jooga päiksetervitused
 • Klassikalised päiksetervitused (alates Krishnamacharya traditsioonist): Surya Namaskara A ja B, sh kuidas lihtsustada algtasemel praktiseerijate jaoks.
 • Vinyasa krama põhimõtted ja rakendamine.
 • Hatha vinyasa tunni ülesehituse põhimõtted ja alused. Tunni template, variatsioonid.
 • Hatha jooga klassikalised asendid, nende hulgas (kuid mitte ainult) 16 asendit jooga alustekstist Hatha Yoga Pradipikast.
 • Hatha jooga tunni ülesehituse alused algajale ja kesktasemele.
 • Hatha jooga istepoosid: painutused, sirutused, ümberpööratud asendid, pöörded. Assisteerimine, mugandamine, abivahendid. Mida teha siis, kui poosi ei saa võtta.
 • LABid ehk kõige olulisemate jooga-asanate skeletiliste segementide anatoomiline analüüsid, koos luuliste piirangute mõistmisega: Adho Muka Svanasana, Urdva Muka Svanasana, Chaturanga Dandasana, Urdva Dhanurasana, Dhanurasana, Virabhadrasana 1-3, Sarvangasana, Sirsasana variatsioonid.
 • Lukud ja mudrad hatha jooga praktikas.
 • Pranayama ja meditatsioon hatha jooga praktikas, kombineerimine tunni ülesehitusest lähtudes.
 • Mantrad hatha jooga praktikas. Esimene osa hümnide/mantrate chantimise alustest tuginedes veedalaulu põhimõtetele.
 • Hatha jooga õpetamise metodoloogia, tunni planeerimise, ülesehitamise ja läbiviimise praktikum.
 • Sanskriti keelsete asanate nimede õppimine.

Vinyasa flow – moodul on inglise keeles

 1. moodul 15.-17.05, R 16-19; L 10.00-17.00, P 10.00-16.15
 2. moodul 5.-7.06, R 16-19; L 10.00-17.00; P 10.00-16.15
 • Vinyasa flow süsteem, päritolu ja areng moodsaks joogastiiliks. Erinevused ja sarnasused ashtanga jooga ja hatha jooga süsteemiga võrreldes.
 • Flow tähendused ja kvaliteedid. Mis on täis-vinyasa, mis on ½ vinyasa, mis on “põranda-vinyasa). Hingamine (ujjai). Energeetilised liinid ja lukud.
 • Kuidas ülesehitada vinyasa jooga tundi PEAK-pose suunas, kestaseme või algajale mõeldud tund.
 • Kuidas üles ehitada vinyasa jooga tundi ilma PEAK-poosita, kesktaseme või algajale mõeldud tund.
 • Vinyas flow tundide koostamine TEEMAPÜSTITUSE põhiselt 
 • Vinyasa flow süsteemi kõik püstitseisu asendid: joondumine, asendite “arhitektuur”, tehnika, mugandused, nüansid, ohud.
 • Vinyasa flow cueing põhimõtted – metodoloogiline ABC õpetamiseks
 • Sequencing mudel tunni planeerimiseks ja ülesehitamiseks.
 • Vinaysa kui ühenduslüli erineva teema ja raskustmega asendite (tundide) ülesehitamiseks
 • Assisteerimine vinyasa flow püstiseisu asendites. Abivahendite kasutamine.
 • Tunni kava koostamise erinevused algajale, kesktasemele ja edasijõudnud praktiseerijale: blueprint pooside mõistmine ja kasutamine erineva tasemega harjutajate puhul (sh ühes ja samas tunnis)
 • Tunni planeerimise, ülesehitamise ja läbiviimise praktikum.
 • Igaüks teeb nii iseseisav töö kui grupitöö.

VINYASA PRAKTIKUM

Moodul 5. Ajad lepitakse kokku hiljemalt viimase vinyasa flow mooduli alguseks – eeldatav aeg 2020 mai või/ ja juuni

 • Iga õpetajaks õppija praktiseerib moodulite ajal jooksvalt Päiksetervituse juhendamist ning ½ vinyasast seisupoosidesse juhendamist.
 • Iga õpilane oskab verbaalselt juhendada turvalist joondumist (jalalabad, puusad, selg, ülakeha, drishti) ja hingamist, ilma samal ajal kaasa praktiseerimata või ette näitamata.
 • Iga õpetajaks õppija koostab vähemalt ühe 75 minutilise PEAK-poosi kava ning juhendab seda algusest peale ehk viib läbi täiemahulise jooga tunni (kas teistele õpetajatele või/ja Black Dog joogas praktiseerijatele).

YIN JOOGA

Moodul 6.-7 . 13.-16. august (N-P). Täispäevad hommikust õhtuni

 • Yin jooga arhetüübid ja alused. Shoelace, Caterpillar, Saddle, Butterfly, Dragon, Dragonfly, Twists perekonnad ja kõik variatsioonid
 • reie- ja torsomandala kasutamine yin joogas
 • kõigi yin jooga arhetüüp-asanate LAB’id
 • pooside juhendamine, alternatiivide pakkumine, proppimine
 • funktsionaalne anatoomia (luud, lihased) ning kuidas neid teadmisi kasutada praktikliselt jooga õpetamisel ja praktiseerimisel.
 • luuliste ja sidekoeliste eripärade ja piirangute mõistmine inimese kehas, kuidas see mõjutab jooga õpetamist ja
 • kuidas üles ehitada yin-jooga tundide kavasid erineva taseme ja vanusega inimestele;
 • kuidas tulla toime skeltiliste eripärade, vigastuste ja vanusega (anatoomia); 
 • kuidas ja millistel juhtudel rakendada joogas wall (sein) ja/või assisted (aidatud) poose, kasutada polstreid, plokke ja rihmu

YIN PRAKTIKUM

Moodul 8. August-sept. Detailne aeg lepitakse jooksvalt. Iga õpilane koostab 75 min yin jooga tunni kava. Iga õpilane juhendab seda algusest peale ehk viib läbi täiemahulise jooga tunni (kas teistele õpetajatele või/ja Black Dog joogas praktiseerijatele).

 Filosoofia, meditatsioon. Mina kui jooga-õpetaja: oma tee leidmine. Diplomeerimine

Moodul 9.  11. 09 kl 16-18, 12.09 kl 10-17, 13.09 kl 10-16

 • Patanjali joogasuutrad, jooga 8 astet
 • Jnana jooga: eneseteadlikkus ja vaatlus “Kes ma olen?” Oma tee taipamine.
 • Meditatsioon ja teadvelolek meelest.
 • Meditatsiooni alused.
 • Õpetajaks kasvamine: ettevalmistus, isiklik sadhana, eetika ja vastustus. Kuidas leida oma missioon?
 • Õpetaja roll tunnis: ruumi hoidmine, hääle kasutus ja mõjud, verbaalne ja mitteverbaalne juhendamine
 • Turundus ja selle olulisus joogamaailmas: mida me “müüme”?
 • Lõpetamine, diplomeerimine. 200h Yoga Alliance diplom kehtib rahvusvaheliselt.

OLULINE!

NB! Koolitusele tulek eeldab vähemalt minimaalselt 1. aastast regulaarset joogapraktikat. 

NB! Koolitusel osalemine eeldab igal moodulil õpetamise harjutamist teiste õppijatega koos.

NB! Koolitusel osalemine eeldab armastust jooga vastu ja pühendumist õppmisele, samuti pingutamist ja piiride nihutamist.

NB! Koolitusel osalemine eeldab ühe 10-15 min ettekande tegemist teistele õppijatele kindlal jooga teemal, baseerudes kirjandusele, mida läbime.

NB! Koolituse läbimine eeldab praktikumide tegemist.

Koolituse kogumaht on seega tegelikkuses suurem kui 200h, mida nõuab Yoga Alliance antud õppekava raames.

Black Dog jooga 200h YA õpetajate koolituse missiooniks on luua ja õpetada Eestile juurde väga häid ja profesionaalseid joogaõpetajaid, kelle joogaharidus lubab neil teha tööd ka väljaspool koduriiki (Euroopa, USA).

 Kui Sa tunned, et Sinus pulbitseb soov kasvada professionaaliks, Õpetajaks ja loojaks, kes inspireerib ja jagab,  kes tunneb joogaõpetuse sügavusi ja nüansse – siis on see programm Sinu jaoks tõenäoliselt parim.

 Võtame koolitusele vastu max 12 soovijat, vastavalt kohatasu laekumise alusel, mis kindlustab õppimise 2020. aastal alustavas grupis.

Kui soovid olla üks nendest, leiad siit ülevaate õppeprogrammi sisu, mahu, aja, teemade, õpetajate ja osalustingimuste kohta aastal 2020.

Küsimuste korral kirjuta

pille@blackdog.ee või helista 5056787